Mandlig Fertilitetstest / sædtest, FertilitySCORE

329,00 kr

To komplette tester for best mulig pålitelighet.

Omtrent 10–15 % av alle par i fruktbar alder er utsatt for infertilitet, og innenfor denne gruppen skyldes omtrent 40–50 % av manglende fruktbarhet sædproblemer.
Nå kan du undersøke din egen sædkvalitet ved hjelp av en hjemmetest. FertilitySCORE Kit® gir deg en indikasjon på om sædaktiviteten er normal eller redusert. Nedsatt aktivitet kan redusere muligheten for unnfangelse.
Hvordan fungerer testen?
FertilitySCORE Kit® er utviklet for å måle antallet bevegelige sædceller, som gir et positivt utslag hvis de overstiger 20 millioner per millimeter. Et lavere utslag gir en negativt test. WHO (Verdens helseorganisasjon) definerer mannlig fertilitet med sædantall som overstiger 20 millioner per millimeter.
Komplett test av sædprøven
Med FertilitySCORE Kit® kan du gjøre en komplett analyse av sædprøven og unngå å få et feilaktig resultat. Testresultatet påvirkes ikke av at spermkonsentrasjonen er ujevnt fordelt i prøven. Dette er den eneste nåværende testen som kan analysere hele sædtesten.
To tester er inkludert
Spermkonsentrasjonen kan variere mellom de forskjellige testtilfellene, og derfor inneholder FertilitySCORE Kit® to komplette testsett for å oppnå mest mulige pålitelige testresultater.
Pålitelighet
Ved bruk av FertilitySCORE Kit® i kliniske studier, har det vist seg at testresultatene er 93 % pålitelige, dvs. testen er i stand til å fastslå en spermkonsentrasjon på 20 millioner aktive sperm per millimeter. Testen har også vist seg å være 90 % sikker når det gjelder å fastslå en spermaktivitet på 10 millioner aktive sperm per millimeter.
FertilitySCORE Kit® beregner bevegelighet
FertilitySCORE Kit® er utviklet for å beregne antall mobile sperm hos en mann. Til tross for høy spermkonsentrasjon, omtrent 60 millioner sperm, kan dette bety infertilitet. Denne testmetoden kan skille mellom mobile og immobile spermier, noe som gir et mer korrekt bilde på mannens fruktbarhet. Sædtesten er CE-merket i henhold til IVD-direktivet.           Pakken inneholder:

Innhold  
* To komplette tester
* Bruksanvisning på svensk, dansk, norsk og engelsk
Rull til toppen